U gebruikt een verouderde browser. Om die reden werkt deze site wellicht niet naar behoren.Direct naar hoofdinhoud

Proefschriften

De aanvraag moet voldoen aan de volgende criteria:

 • het moet gaan om de publicatie van een proefschrift, de vertaling dan wel de correctie van een vertaling hiervan, op het terrein van de theologie of reformatorische wijsbegeerte
 • het moet gaan om de publicatiekosten van de handels editie
 • er is voldaan aan de algemene criteria
 • de aanvraag is compleet met de volgende specifieke zaken:
  • de aanvraagbrief
  • het ingevulde CV formulier (zie onder ‘Aanvragen’)
  • een goede beschrijving van het onderwerp van het proefschrift
  • een aanbeveling van uw promotor
  • een berekening van de kosten (inclusief offerte uitgever)
  • een dekkingsplan (met o.a. uw eigen bijdrage en die van andere instellingen)

Indien voor hetzij de publicatie van het proefschrift, hetzij voor de vertaling, hetzij voor de correctie daarvan al een bijdrage is verleend, kan niet nogmaals voor hetzelfde proefschrift een aanvraag in behandeling worden genomen.
Alleen complete aanvragen, met ingevuld aanvraagformulier (.doc bestand), worden in behandeling genomen!


×