U gebruikt een verouderde browser. Om die reden werkt deze site wellicht niet naar behoren.Direct naar hoofdinhoud

Nascholing / Bijscholing

De aanvraag moet voldoen aan de volgende criteria:

 • het moet gaan om een dienstdoende predikant of geestelijk verzorger in een van de protestantse kerken
 • het moet gaan om een cursus:
  • Klinisch Pastorale Vorming
  • Cursus Contextueel Pastoraat
  • Opleiding Geestelijke begeleiding
  • Pastoraal Supervisor (alleen de pastorale kopstudie, dus niet de algemene opleiding tot supervisor of coach)
  • Missionaire Specialisatie
  • Interim Predikant
 • er is voldaan aan de algemene criteria
 • de aanvraag is compleet met de volgende specifieke zaken:
  • de aanvraagbrief
  • het ingevulde CV formulier (zie onder ‘Aanvragen’)
  • een beschrijving van de cursus en waar u die wil volgen
  • een aanbeveling van uw kerkenraad of de instelling waar u werkzaam bent
  • een berekening van de kosten
  • een dekkingsplan (met o.a. uw eigen bijdrage en die van andere instellingen)

Alleen complete aanvragen, met ingevuld aanvraagformulier (.doc bestand), worden in behandeling genomen!


×