U gebruikt een verouderde browser. Om die reden werkt deze site wellicht niet naar behoren.Direct naar hoofdinhoud

Welkom

Stichting Zonneweelde steunt personen en instellingen op het terrein van de theologie en de reformatorische wijsbegeerte. De te steunen activiteiten zijn gericht op Nederland, geïnitieerd of meegedragen door Protestanten en niet-diaconaal van aard.

Dit doen wij door financiële steun op diverse specifieke terreinen, zoals:

Vorming en toerusting

 • publicatie van theologische of christelijk-filosofische uitgaven
 • studiereizen van studenten en dienstdoende predikanten
 • nascholing en bijscholing van predikanten en kerkelijk werkers
 • het verstrekken van beurzen
 • het financieel mede mogelijk maken van de leerstoel Theologie en Migratie aan de PThU, de leerstoel Christelijke Filosofie aan de Erasmus Universiteit en de Lindeboom Leerstoel Ethiek van de Zorg aan de TUU.

Migranten/internationale kerken

 • het verstrekken van migrantenbeurzen theologie in Nederland
 • ondersteuning studenten leergang Theologie en Migratie
 • publicaties

Missionaire presentie en nieuwe missionaire initiatieven

 • steun aan missionair pionieren
 • missionaire projecten gericht op specifieke doelgroepen (bijvoorbeeld jongeren)
 • bevorderen online presentie

Jongerenwerk 

 • ondersteuning christelijk jongeren- en studentenwerk

Voor details van de diverse mogelijkheden, kijk onder aanvragen.

 

De stichting werd in 1935 opgericht door de heer Koenraad van Baren, die zijn sporen in de christelijke arbeidersbeweging had verdiend. Grote animator van de stichting die haar in de jaren zestig het huidige profiel meegaf was de heer Harry Bonda, christelijk ondernemer in de veevoeder industrie uit Rotterdam. De heer Bonda stond ook aan de wieg van in 1955 opgerichte Stichting Rotterdam, de zusterstichting van stichting Zonneweelde die zich op diaconale projecten richt.


×