U gebruikt een verouderde browser. Om die reden werkt deze site wellicht niet naar behoren.Direct naar hoofdinhoud

Geschiedenis

Koenraad van BarenStichting Zonneweelde werd op 2 september 1935 opgericht. De christelijke vakbondsman Koenraad van Baren wilde met deze Haagse stichting een of meer christelijk tehuizen exploiteren waar ouden van dagen en rustbehoevenden opgenomen, verzorgd en verpleegd konden worden.

In die tijd ontbrak een door de overheid georganiseerde en betaalde verzorgingsstaat. Kerken en particulier (christelijk) initatief namen die taken toen nog bijna volledig voor hun rekening.

Harry BondaIn de jaren zestig was met de opkomst van de verzorgingsstaat en de invoering van de AOW deze taak allengs minder nodig. Met de actieve bemoeienis van zakenman Hendricus Johannes (Harry) Bonda, grondlegger van het bedrijf Provimi, veranderde het doel van de stichting tot protestants steunfonds voor theologie en reformatorische wijsbegeerte. Bonda stond ook aan de wieg van Stichting Rotterdam.

De volledige geschiedenis van de stichting is vastgelegd in het boek ‘Stichting Zonneweelde 1935-2010; 75 jaar protestants-christelijke subsidieverlening’. Belangstellenden kunnen dit boek opvragen bij administrateur.


×