U gebruikt een verouderde browser. Om die reden werkt deze site wellicht niet naar behoren.Direct naar hoofdinhoud

Aanvragen

De criteria om voor een bijdrage in aanmerking te komen hangen af van het type aanvraag en naar gelang de aanvrager een persoon of een instelling is.

Er is een aantal algemene criteria:

  • Wij zijn een Protestantse stichting en aanvragers moeten ook protestants zijn
  • Wij dekken geen tekorten achteraf; de aanvraag moet dus voor de activiteit ingediend zijn
  • Wij werken binnen onze doelstelling; wat daarin past kunt u verderop lezen
  • Wij kunnen alleen een bescheiden bijdrage leveren; de aanvrager moet zelf ook een bijdrage leveren
  • Wij willen graag zien wat het resultaat is; denk aan het proefschrift, het boek, een cursusverslag, etc.

Daarnaast zijn voor elk type gangbare aanvraag specifieke criteria opgesteld. In hoofdlijnen kan het gaan om de volgende aanvragen:

Beurzen

Projecten voor jongeren

Studiereizen

Publicaties

Nascholing/bijscholing

Instellingen

 

Alleen complete aanvragen, met ingevuld aanvraagformulier (.doc bestand), worden in behandeling genomen!


×