U gebruikt een verouderde browser. Om die reden werkt deze site wellicht niet naar behoren.Direct naar hoofdinhoud

Beurzen

Er zijn vier typen beurzen die kunnen worden verstrekt, te weten

 • E. Beurzen voor PAO Migrantenvoorgangers en – leiders
 • F1. Zonneweelde theologiebeurs voor masterstudenten en promovendi uit Azië, Afrika, Latijns Amerika en Oost-Europa
 • F2. Zonneweelde Migrantenbeurzen Theologie in Nederland
 • F3. Zonneweelde Filosofiebeurzen

Voor criteria en benodigde gegevens voor aanvragen zie hieronder.

E. Beurzen voor PAO Migrantenvoorgangers- en leiders

In samenwerking met SKIN is aan de Vrije Universiteit de Post Academische Opleiding voor Voorgangers en leiders van migranten- en internationale kerken opgezet. Deelname staat open voor kandidaten uit de doelgroep als deze minimaal een Bachelor opleiding succesvol hebben afgerond. De cursus duurt 1 jaar. Omdat hiervoor het reguliere collegegeld verschuldigd is, worden beurzen  hiervoor verleend ter hoogte van dit collegegeld om zo de drempel tot deelname te verlagen. Alleen de volledige postacademische ambtsopleiding tot migrantenpastor en -kerkleider komt in aanmerking, niet het professionele certificaat programma.

Aanvragers voor deze theologiebeurs dienen te voldoen aan de volgende criteria:

 • De aanvrager moet voorganger of leider in zijn of haar migranten- of internationale kerk hier in Nederland zijn
 • De aanvrager moet door zijn of haar kerk of door de verantwoordelijke voor de opleiding aan de VU worden aanbevolen
 • De aanvrager en/of zijn of haar kerk zijn geheel of gedeeltelijk niet in staat het collegegeld op te brengen

F1. Zonneweelde theologiebeurs voor masterstudenten en promovendi uit Azië, Afrika, Latijns Amerika en Oost-Europa

Jaarlijks stelt de Stichting een of meerdere beurzen van max. € 7.500 per student ter beschikking aan masterstudenten en promovendi uit Azië, Afrika. Latijns Amerika en Oost-Europa die aan een relevante master- of promotie opleiding in de godgeleerdheid of religiewetenschap aan een Nederlandse universiteit komen studeren. De beurzen worden naar de betrokken Nederlandse universitaire instellingen overgemaakt dan wel in overleg met deze aan de student zelf. Aanvragers voor deze theologiebeurs dienen te voldoen aan de volgende criteria:

 • De aanvrager is woonachtig in Afrika, Azië, Latijns Amerika of Oost-Europa
 • De aanvrager heeft al een basisopleiding in de theologie of een vergelijkbare opleiding gevolgd
 • De aanvrager wil een masterstudie of promotie traject aan een door de overheid erkende HBO, academische of postacademische opleiding in Nederland op het gebied van kerk en theologie volgen
 • De aanvrager heeft een brief van toelating van de beoogde opleiding
 • De aanvrager heeft bij voorkeur werkervaring (betaald) in de wereld van kerk en theologie

De aanvraag van de betrokken student dient voorzien te zijn van:

 • Een CV
 • Een begroting en dekkingsplan
 • Een aanbeveling van de voor de betreffende opleiding verantwoordelijke docent of van de decaan/rector van de betreffende faculteit/universiteit
 • Een verklaring van een Nederlandse hoogleraar of docent om deze studie te begeleiden
 • Een aanbeveling en garantstelling van de persoon of instelling, die het verblijf van de betrokken student geëntameerd heeft.

F2. Zonneweelde Migrantenbeurzen Theologie in Nederland

De Stichting stelt jaarlijks een beurs van € 5.000 beschikbaar voor iemand van migrantenherkomst, die werkzaam is in de wereld van kerk en theologie en aanvullende kwalificaties wil behalen op het gebied van kerk en theologie aan een door de overheid erkende HBO, academische of postacademische opleiding in Nederland of aan een erkend nascholingsprogramma (bijvoorbeeld KPV) wil deelnemen. Aanvragen kunnen lopende het jaar worden ingediend.

Aanvragers voor een theologie-beurs dienen te voldoen aan de volgende criteria:

 • De aanvrager is een in Nederland wonende migrant, met een eerste of tweede generatie migrantengeschiedenis
 • De aanvrager heeft al een basisopleiding in de theologie of een vergelijkbare opleiding gevolgd
 • De aanvrager wil studeren aan een door de overheid erkende HBO, academische of postacademische opleiding in Nederland** op het gebied van kerk en theologie of wil deelnemen aan een erkend nascholingsprogramma zoals een KPV
 • De aanvrager heeft een brief van toelating van de beoogde opleiding
 • De aanvrager komt niet voor reguliere studiefinanciering in aanmerking
 • De aanvrager heeft bij voorkeur werkervaring (betaald) in de wereld van kerk en theologie

Aanvragen dienen bij de administrateur te worden ingediend en vergezeld te gaan van:

 • CV formulier Zonneweelde
 • een motivatiebrief die het opleidingsplan toelicht
 • een begroting
 • een aanbeveling uit een breed kerkelijk netwerk

** Let op opleidingen aan de Foundation Academy te Amsterdam en het Tyndale Theological Seminary in Badhoevedorp kwalificeren niet als zodanig

F3. Zonneweelde Filosofiebeurs

De Stichting stelt jaarlijks een beurs van € 7.500 beschikbaar voor iemand die werkzaam is op het gebied van de Christelijke filosofie en die zich verder wil bekwamen op dit gebied door verdere studie of opleiding aan een erkende academische instelling in binnen- of buitenland.
Aanvragen kunnen lopende het jaar worden ingediend.

Doelgroep
Aanvragers dienen te voldoen aan de volgende criteria:

 • De aanvrager dient in Nederland woonachtig te zijn en/of studeert aan een Nederlandse academische instelling
 • De aanvrager heeft minimaal een BA-diploma in de filosofie of aantoonbare academische specialisatie in de filosofie
 • De aanvrager wil studie doen op het gebied van de Christelijke filosofie in het kader van een Master, Research Master, dan wel Ph.D. opleiding.

Aanvragen dienen bij de administrateur te worden ingediend en vergezeld te gaan van:

 • applicatiebrief waarin wordt aangegeven hoe men de beurs wil besteden;
 • opgave van twee referenten;
 • CV
 • Begroting.

×